Slimnīcas normatīvie akti

Rīcības plāns 2016.gadam

Rīcības plāns 2015.gadam

Darbības pārskats un attīstības stratēģija 2014. – 2016. gadam

SIA DRS kustamās mantas iznomāšanas un kustamās mantas nomāšanas instrukcija

SIA DRS nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamo īpašumu nomāšanas kārtība

Rīcības plāns 2014. gadam

SIA Daugavpils reģionālā slimnīca dāvinājumu – (ziedojumu) pieņemšanas uzskaitē un izlietošanas kārtība

SIA DRS maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” īres dzīvokļu piešķiršanas kārtība

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” atalgojuma politikas principi

Maksas rezidentūras apmaksas un stipendiju piešķiršanas kārtība

Privātuma politika