Kvalitatīvas medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasi – Daugavpils, Nr.LLI-224

SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” 2017.gada 12.jūlijā parakstīja līgumu ar  Zarasu primārās veselības aprūpes centru par projekta “Kvalitatīvas medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasi – Daugavpils, Nr.LLI-224”

SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” 2017.gada 12.jūlijā parakstīja līgumu ar  Zarasu primārās veselības aprūpes centru par projekta “Kvalitatīvas medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasi – Daugavpils, Nr.LLI-224” (QUALITY MEDICAL CARE) realizāciju.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvas medicīniskas aprūpes pieejamību, stiprinot medicīnas iestāžu kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasi-Daugavpils.

Projekta vadošais partneris ir Zarasu primārās veselības aprūpes centrs, Maluno iela 4, Zarasi, Lietuva.

Projekta partneris SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, Latvija.

Projekta vadošā partnera finansējums 217 495,00 EUR, no tās: ERAF 85% 184 870,75 EUR un Zarasu primārās veselības aprūpes centra līdzfinansējums 15% – 32 624,25 EUR.

Projekta partnera finansējums 266 170,00 EUR, no tās: ERAF 85%- 226 244,50 EUR un SIA “Daugavpils Reģionālā slimnīca” līdzfinansējums 15% – 39 925,50 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 01/06/2017-30/05/2018

Galvenais projekta ieguvums būs pārrobežu sadarbības sistēmas izveide starp Zarasu primārās veselības aprūpes centru un Daugavpils reģionālo slimnīcu. Lai nodrošinātu neatliekamās medicīniskās aprūpes pieejamību un pakalpojuma kvalitāti  tiks iegādāts ātrās palīdzības transportlīdzeklis Zarasu avārijas dienesta vienībai. Sekmējot neatliekamo medicīnisko aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, Daugavpils reģionālā slimnīca tiks aprīkota ar mākslīgās ventilācijas sistēmu, pārnēsājamu tromboelastometrijas sistēmu, portatīvo ventilatoru, video laringoskopu un video intubācijas sistēmu, tādējādi palielinot savu kapacitāti kā pārrobežu kvalificētu medicīnisko pakalpojumu sniedzējs. Projekta ietvaros tiks veiktas katastrofu simulācijas, sagatavotas katastrofu pārvaldības stratēģija un darbības vadlīnijas, kā arī veiktas pirmās palīdzības apmācības sabiedrībai.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS APMĀCĪBAS SABIEDRĪBAIProjekta nr. LLI-224 (QUALITY MEDICAL CARE) aktivitātes „Pirmās palīdzības apmācības sabiedrībai”  rezultātu apkopojums

SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” īstenojot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projektu  Nr. LLI-224  “Kvalitatīvas medicīniskās aprūpes pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasai-Daugavpils” (QUALITY MEDICAL CARE), projekta ietvaros pilsētā organizēja plašas aktivitātes pirmās palīdzības sniegšanas pamatkursa apguvei. Projekta kopējais finansējums sastāda EUR 483 665.00.

Pirmās palīdzības apmācības sabiedrībai norisinājās no 2017.gada 14.oktobra līdz 2017.gada 31.oktobrim. Pasākumā kopumā piedalījās 382 interesenti.

Apkopojot aktivitātes  „Pirmās palīdzības apmācības sabiedrībai”  rezultātu, varam atzīmēt sabiedrības izrādīto lielo interesi par pirmās palīdzības sniegšanas pamatkursa nepieciešamību.  Dalībnieki, apgūstot pirmās palīdzības sniegšanas pamatkursu, saņēma sertifikātu.

Iedzīvotāji izrādīja lielu interesi, aktivitātē iesaistījās gan paši, gan līdzi atnākušie  tuvinieki un bērni. Visa mēneša garumā  instruktori informēja par palīdzības izsaukšanas tālruni 113, un par pirmās palīdzības sniegšanas nozīmi. Tāpat nodarbību laikā ar klātesošajiem tika pārrunāta rīcība nelaimes gadījumos, kas iespējami uz ielas, skolā, sabiedriskajā transportā u.t.t, kad steidzami jāiesaistās līdzcilvēkiem, piemēram, aizrīšanās, spēcīga asiņošana, apdegumi, bezsamaņas stāvoklis, sirdsdarbības apstāšanās u.c.

Ņemot vērā to, ka smagi negadījumi notiek samērā bieži, būtiska ir līdzcilvēku ātra iesaistīšanās – gan pareiza palīdzības izsaukšana, gan palīdzības sniegšana līdz mediķu ierašanās brīdim.

Dalībnieki nekautrējās pildīt instruktoru norādījumus un ieņemt cietušā pozu, tādējādi sadarbībā ar instruktoriem vizuāli demonstrējot reālu palīdzības sniegšanas algoritmu. Pilsētas iedzīvotāji neatlaidīgi interesējās, kad un kur šie kursi tiks atkārtoti. Kā ierosinājumu lūdza katru mēnesi organizēt šādus kursus. Arī no darba devēju puses izskanēja pozitīva atziņa tam, ka cilvēki tiek apmācīti pirmās palīdzības sniegšanai, jo nelaime cilvēku var piemeklēt arī darba vietā, un būtu apsveicami, ja regulāri tiktu organizēti šādi bezmaksas  kursi. Arī jautājumi instruktoriem tika uzdoti visdažādākie (piem. ko darīt ja iedzeļ bite,  kādos gadījumos jāizsauc neatliekamā palīdzība, kā atpazīt, ja cilvēkam tuvojas infarkts vai insults u.t.t). Jautājumu bija daudz un dažādu, uz kuriem pacietīgi un profesionāli savas atbildes sniedza Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils Komitejas instruktori.