Laboratorijas mikrobioloģijas daļa

Vasarnīcu iela 20, tālrunis: (+371) 65405255

Mikrobioloģijas laboratorijas akredetācijas sfēra:

  • Klīniskā mikrobioloģija;
  • Sanitāri-epidemioloģiskā mikrobioloģija;

Aerobo, fakultatīvi – anaerobo, anaerobo mikroorganismu (t.sk. Campylobacter, mycoplasma, ureaplasma, sēnes) identifikāciju un antibakteriālo jūtību noteikšana. Identifikāciju un antibakteriālo jūtību noteikšana ar datorizētu pusautomātisku sistēmu palīdzību.

18. Novembra 311, tālrunis (+371) 65432374

Veic uzsējumus uz tuberkulozi.

Nosūtījums uz ambulatoriem mikrobioloģiskiem izmeklējumiem

Nosūtījums izmeklēšanai uz mikobaktērijām