Laboratorijas klīniski diagnostiskā daļa

INFORMĀCIJA PAR LABORATORIJU

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” (turpmāk tekstā – SIA “DRS”) Laboratorija Klīniski diagnostiskā daļa (turpmāk tekstā – KDD) nodarbojas izmeklēšanu un konsultatīviem pakalpojumiem, ko veic atbilstoši LVS EN ISO 15189 “Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības kvalitātei un kompetencei” standarta nosacījumiem, apmierinot klienta vajadzības.

Laboratorija KDD apkalpo SIA “DRS”stacionāra nodaļas pacientus un ambulatoros klientus.LaboratorijaKDD nodrošina paraugu izmeklēšanu 24 stundas diennaktī, katru dienu.Darba laiks: darba dienās (pirmdiena – piektdiena) no 8.00 – 16.00; diennakts dienests –dežūrējošais laborants. 

Pacientam laboratorijā jāierodas ar nosūtījumu, kurā salasāmi jāuzraksta pacienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, ārsts, datums, diagnoze.

Laboratorijā pieņem pacientus arī bez nosūtījuma par maksu.

Laboratorijā  noņem asinis un pieņem arī urīna analīzes.

Ja Laboratorijā ir nogādāts materiāls nepietiekami vai nepareizi nomarķēts, vai vispār nav marķēts, nepietiekami paņemts izmeklējamais materiāls, nepareizi uzglabāts, hemolizēts, sasaldēts, tad ir iemesls izmeklēšanas atteikumam. To paziņo nodaļām, ārstējošam ārstam telefoniski.

Laboratorija KDD veic cilvēka bioloģiskā materiāla hematoloģiskos, klīniskās ķīmijas, koaguloģiskos un vispārklīniskos izmeklējumus.

Laboratorija KDD veic „CITO” izmeklējumus. „CITO” rezultātus atdod 2 stundas laikā, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. „CITO” izmeklējumu rezultātus paziņo ārstējošam ārstam vai nodaļas māsai, vai arī tos nodod pacientam.

Laboratorijas KDD vadītāja Janka Kočane.Laboratorija komplektēta ar dažāda kvalifikācijas līmeņa speciālistiem pietiekamā daudzumā. Laboratorijā strādā pieci sertificēti laboratorijas speciālisti, piecpadsmit sertificēti biomedicīnas laboranti, divi informācijas ievadīšanas operatori, sertificēta medicīnas māsa.

Izmeklējuma pārskatus stacionāriem pacientiem Laboratorijas KDD personāls izvieto slēgtos un marķētos nodaļu analīžu skapīšos. Ambulatoriem klientiem izdot reģistrators vai tos paņem kurjers. Laboratorijas darbinieki telefoniski dod informāciju tikai ārstējošam ārstam vai viņa medmāsai! Pacientiem atbildes, informāciju, jebkādu rezultātu interpretāciju un rekomendācijas, kuras nav saistītas ar sagatavošanos analīzes nodošanai, laboratorijas darbinieki neizsniedz!

Pasūtītājam ir tiesības apmeklēt Laboratoriju KDD, iepazīties ar izmeklēšanas procesu un rezultātu iegūšanu. Apmeklēt Laboratoriju KDD pasūtītājs var pēc iepriekšējas vienošanās ar Laboratorijas KDD vadītāju, paskaidrojot vizītes mērķi un iemeslu. Par savu vizīti pasūtītājam jābrīdina Laboratorijas KDD vadība pa telefonu vai mutiski savstarpējās vienošanās laikā. Uzturēties Laboratorijā KDD pasūtītājs var tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepazīšanai ar izmeklēšanas procesu.

INFORMĀCIJA KLIENTIEM

Laboratorijas KDD pakalpojumi tiek nodrošināti no Valsts budžeta līdzekļiem un pacienta līdzmaksājuma.Nododot asinis analīzēm, NVD(Nacionālais Veselības Dienests) apmaksātajām analīzēm, par vēnas punkciju pacients maksā 1.42 EUR (maksas pakalpojums). No šī maksas pakalpojuma ir atbrīvoti bērni līdz 18 gadu vecumam un grūtnieces.

Valsts apmaksatie pakalpojumi

 • Nosūtījumu Valsts apmaksātiem laboratorijas izmeklējumiem var izsnegt ģimenes ārsts vai ārsts speciālists (ārstam jābūt noslēgtam līgumam ar NVD);
 • Apdrošinātām personām (BTA, Balta, Baltikums, Baltijas Apdrošināšanas Nams, Compensa Life Vienna Insurance Group SE, ERGO Latvija dzīvība, Gjensidige Baltic, IF P&C Insurance, seesam Latvija) saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrību veselības apdrošināšanas programmām, ar ārsta nosūtījumu un apdrošināšanas karti/polisi.

Maksas pakalpojumi*

 • Pacientiem ar ārsta nosūtījumu maksas izmeklējumi vai izmeklejumi, ko neapmaksā NVD;
 • Pacientiem bez ārsta nosūtījumu maksas izmeklējumi pēc pašu vēlēšanās;
 • Apdrošinātajām personām tie izmeklējumi, kurus neapmaksā apdrošināšanas sabiedrību veselības apdrošināšanas programmas.

* saskaņā ar SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”cenrādi

Kas jāzina pacientam nododot izmeklējamo materiālu?

 • Pacientus pieņem Laboratorijā KDD darba dienās no 8.00 līdz 16.00;
 • Pacientus pieņem pilsētas centrālajā poliklīnikā procedūru kabinetā darba dienās no 7.00 līdz 19:00
 • Pacientus pieņem ar ārsta aizpildītu laboratorisko izmeklējumu nosūtījumu;
 • Pacients var nodot analīzes pēc paša vēlēšanās (arī anonīmi), tad laboratorisko izmeklējumu nosūtījumu aizpilda Laboratorijas KDD darbinieks vai procedūru kabineta medmāsa;
 • Asinis analīzēm ņem no vēnas apmācīta procedūru kabineta medmāsa ar vienreizlietojamām sistēmām, kas sniedz pilnīgu drošību pacientiem, medicīniskajam personālam un apkārtējai videi;
 • Izmeklējamais materiāls (urīns, izkārnījumi, krēpas, u.c.) jānodod tīros trauciņos, kurus var iegādāties Laboratorijas KDD reģistratūrā vai aptiekā;
 • Pārskatā ir norādīti katra parametra referentie lielumi (normas) atbilstoši vecumam, dzimumam, grūtniecības nedēļai;
 • Izmeklēšanas rezultātus paraugiem, kuri pieņemti līdz plkst.15.00 izsniedz darba dienas beigās. „Cito!” izmeklējumus veic 2 stundas laikā, ja tas tehnoloģiski iespējams.
 • Laboratorijas KDD personāls ievēro konfidencialitāti attiecībā uz visu ar pacientu un izmeklēšanas laikā iegūto informāciju. Izmeklēšanas rezultātus izsniedz tikai pasūtītāja pilnvarotam pārstāvim vai pacientam pašam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.   Laboratorija KDD pēc pieprasījuma pārskatus nosūta elektroniski (to pacients ar savu parakstu apstiprina).
 • Lai varētu izmeklējmus papildināt vai atkārtot, Laboratorija KDD biomateriālu uzglabā vienu diennakti. Lai noskaidrotu katram izmeklējumam  (atkarībā no nosakāmā komponenta stabilitātes) iespēju atkārtot, vai papildināt izmeklējumu klāstu, jāzvana uz LaboratorijuKDD.
 • Laboratorija KDD pieņem un izvērtē klientu sūdzības un ierosinājumus, tie var būt mutiski, rakstiski vai telefoniski. Laboratorijā KDD tos izskata pēc steidzamības pakāpes iespējami īsā laikā. Ja klients vēlas saņemt rakstisku atbildi, viņš par to brīdina laboratorijas personālu.
 • Laboratorisko izmeklējumu rezultāti vienmēr jāinterpretē kopā ar pārējiem pacienta izmeklējumu datiem, ko veic ārstējošais ārsts.

 

Pielikumā:

Informācija klientiem