Laboratorijas citoloģijas daļa

Laboratorijas daļas vadītāja Leontīna Milaševiča.

Leontīna Milaševiča

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” Laboratorijas Citoloģijas daļā (turpmāk tekstā – CD) Vasarnīcu ielā 20 veic paraugu citoloģisko izmeklēšanu un sniedz konsultatīvos pakalpojumus atbilstoši LVS EN ISO 15189 “Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības” standarta nosacījumiem, apmierinot klienta vajadzības.

Laboratorijas CD pakalpojumi tiek nodrošināti no valsts budžeta līdzekļiem un pacienta līdzmaksājuma.

Laboratorijas CD vadītāja ir laboratoijas speciāliste Leontīna Milaševiča. Laboratorijā strādā arī divas sertificētas biomedicīnas laborantes.

Laboratorijas CD apkalpo SIA “ Daugavpils reģionālā slimnīca” stacionāra nodaļas pacientus un ambulatoros klientus. CD nodrošina paraugu izmeklēšanu darba dienās (pirmdiena – piektdiena) no 8.00 – 15.00, kā arī veic „CITO” izmeklējumus citoloģiskam materiālam. „CITO” rezultātus atdod cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 1stundas laikā. „CITO” izmeklējumu rezultātus paziņo ārstējošam ārstam vai nodaļas medmāsai.

Izmeklējuma pārskatus stacionāra nodaļām un ambulatoriem klientiem izsniedz Laboratorijas Citoloģijas daļā pārskatu izsniegšanas telpā Nr.6.

Laboratorijas darbinieki telefoniski sniedz informāciju tikai ārstējošam ārstam vai viņa medmāsai! Pacientiem atbildes, informāciju, jebkādu rezultātu interpretāciju laboratorijas darbinieki nesniedz!

Detalizēta informācija klientiem

Nosūtījumi: