IZSLUDINĀTA DALĪBNIEKU SAPULCE

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valde paziņo par 2018. gada 7. maijā plānoto Sabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulci.

Saskaņā ar LR Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, valde paziņo, ka tā sasauc Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci.

Ārkārtas dalībnieku sapulce notiks 2018. gada 7.maijā.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku  sapulces  sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Piekrišanas sniegšana vispārīgo vienošanos slēgšanai ar SIA “Elpis”, SIA “Magnum Medical”, SIA “Oribalt Rīga” (ex “Oriola Rīga” SIA), SIA “Recipe Plus”, SIA “Tamro”, SIA “Unifarma” pamatojoties uz atklāta konkursa virs ES sliekšņiem “Antitrombotisko, hemostatisko un antianēmisko līdzekļu piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2018/4, rezultātiem.

3. Piekrišanas sniegšana vispārīgo vienošanos slēgšanai ar SIA “Arbor Medical Korporācija”, UAB “Balton Medical”, SIA “Elvim”, AS “Proximo Baltic”, SIA “R.A.L”, SIA “Scanmed”, UAB “Ilsanta” filiāle, pamatojoties uz atklāta konkursa virs ES sliekšņiem “Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr. DPD 2017/177, rezultātiem.