DEŽŪRĀRSTA PAKALPOJUMI

Gadījumos, kad apmeklēt ģimenes ārstu nav iespējams

Gadījumos, kad apmeklēt ģimenes ārstu nav iespējams (ārpus ģimenes ārstu darba laika), bet veselības stāvoklis neļauj gaidīt, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” no 2016.gada 1.oktobra ir pieejams dežūrārsts. Dežūrārsts sniedz palīdzību pieaugušajiem iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsta pacients ir piereģistrēts.

Dežūrārsts strādā katru sestdienu no plkst.8.00 līdz 16.00.

Dežūrārsta kabinets atrodas slimnīcas teritorijā blakus galvenajai ieejai (ir norādes!).

Dežūrārsta kabineta tālrunis- 65405303.