IZSLUDINĀTA DALĪBNIEKU SAPULCE

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valde paziņo par 2018. gada 19. martā plānoto Sabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulci.

Saskaņā ar LR Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, valde paziņo, ka tā sasauc Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci.

Ārkārtas dalībnieku sapulce notiks 2018. gada 19. martā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, valdes locekļa R. Joksta kabinetā, plkst. 13.30.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” budžeta plāna 2018. gadam apstiprināšana.

3. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” rīcības plāna 2018. gadam apstiprināšana.

4. Piekrišanas sniegšana nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanai ar nomnieku: SIA “Polana-D”, pamatojoties uz SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” brīvo telpu nomas tiesību rakstiskās izsoles Nr. 1/2018 rezultātiem.

5. Piekrišanas sniegšana vispārīgo vienošanos slēgšanai ar SIA “BRIZ”, SIA “Magnum Medical”, AS “Recipe Plus”, SIA “Tamro”, SIA “Unifarma” pamatojoties uz atklāta konkursa “Sistēmiski lietojamo pretinfekcijas līdzekļu piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2018/1, rezultātiem.