Aktualitātes

Brīžos, kad saskaramies ar traumām, negadījumiem un īsti nezinām, kā pareizi sniegt pirmo palīdzību cietušajam, pārņem stress un apjukums.

Izvērtējot mediķu rīcībā esošo informāciju par iedzīvotāju zināšanām pirmās palīdzības sniegšanā secinām, ka cilvēki ne vienmēr zina, kā jārīkojas, lai glābtu līdzcilvēka dzīvību. Pirmā palīdzība ir palīdzība nelaimes gadījumā cietušajiem pirms ierodas neatliekamā medicīniskā palīdzība vai ārsts. Pirmās palīdzības mērķis ir saglabāt cietušā dzīvību, novērst ievainojumus vai stāvokļa pasliktināšanos, veicināt izveseļošanos. Lai aktualizētu iedzīvotāju zināšanas par pirmās palīdzības pamatiem, SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” projekta “Kvalitatīvas medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasi – Daugavpils, Nr.LLI-224” (QUALITY MEDICAL CARE) ietvaros sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils pilsētas komiteju organizē pamatkursu iedzīvotājiem ”Pirmās palīdzības apmācības sabiedrībai’’.

Organizēto apmācību mērķis ir sniegt zināšanas par pirmās palīdzības pamatiem un praktiskās iemaņas tās realizēšanā.

 

Ikviens interesents tiek aicināts apmeklēt bezmaksas pamatkursu pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī uzdot interesējošos jautājumus speciālistiem un apgūt praktiskas iemaņas pirmās palīdzības sniegšanai 2017.gada 14.oktobrī  no plkst. 10.00 līdz 16.00., tirdzniecības nama DITTON NAMS 1.stāvā , Cietokšņa ielā 60, Daugavpilī.

Pasākuma Pirmās palīdzības apmācības sabiedrībai’’ plāns oktobra mēnesim

Nr. saistītie pasākumi pasākuma ”Pirmās palīdzības apmācības sabiedrībai’’

vieta

 

datums

pasākuma ”Pirmās palīdzības apmācības sabiedrībai’’

 laiks

1. Informatīvi izglītojoša kampaņa iedzīvotājiem „Pirmās  palīdzības pamati” Tirdzniecības nams „Ditton Nams” Cietokšņa ielā 60, 1.stāvā 14.10.2017. no plkst. 10.00 līdz 16.00
2. Drošības dekāde 17.vidusskola,  Valmieras ielā 5 16.10.2017. no plkst. 12.10 līdz 18.10
3 Drošības dekāde 17.vidusskola,  Valmieras ielā 5 17.10.2017. no plkst. 12.00 līdz 18.00
4 ”Veselības dienas” Daugavpils neredzīgo ciemats, Čiekuru ielā 5 19.10.2017. no plkst. 12.00 līdz 18.00
5. Karjeras nedēļa Marka Rotko Mākslas centrs, Mihaila iela 3 20.10.2017. no plkst. 12.00 līdz 18.00
6. Palīdzības diena Mieru 5 ielā 3/ 23, 1 stāva zālē 25.10.2017. no plkst. 12.00 līdz 18.00
7. Latvijas Sarkanā Krusta konference Mieru 5 ielā 3/ 23, 1 stāva zālē 26.10.2017. no plkst. 12.00 līdz 18.00
8. ”Veselības dienas” Dienas centra, Liepājas ielā 4, zālē

/Labvēlīgos laika apstākļos Centra teritorijā/

31.10.2017. no plkst. 10.00 līdz 16.00

Pasākumos var piedalīties ikviens interesents un tie ir bezmaksas

Raksts: DRS sadarbība ar RSU ir stratēģiski svarīga

Laboratorisko izmeklējumu pasūtītājiem

Informējam Jūs, ka pamatojoties uz

  1. MK 17.12.2013.noteikumu Nr. 1529 “Veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtība” 27.01.2016. grozījumiem, attiecībā uz laboratorisko izmeklējumu nosūtīšanas un apmaksas kārtību (157.punkts, IX nodaļa un 2.pielikums), un
  2. Nacionālā veselības dienesta un laboratorisko pakalpojumu sniedzēja savstarpējo sadarbības līgumu, nosūtot pacientu ambulatorisko pakalpojumu saņemšanai, sākot ar 2016.gada 1.aprīli, ģimenes ārstam vai speciālistam jānoformē speciāls nosūtījums, kura veidlapa atrodama NVD mājas lapā: www.vmnvd.gov.lv

Laboratorijas daļu nosūtījumi laboratoriskajiem izmeklējumiem atrodami:

SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” mājas lapā:

Laboratorijas daļu nosūtījumi laboratoriskajiem izmeklējumiem atrodami:

Struktūra un nodaļas