Aktualitātes

Reģionālos semināros diskutēs par

gados vecāku cilvēku nodarbinātības jautājumiem

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) vairākās Latvijas reģionu pilsētās rīko plašus seminārus “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”, kuros tiks runāts par aktuālākajiem Latvijas darba tirgus izaicinājumiem – kā nodrošināt darbavietas, atbalstošu attieksmi un karjeras iespējas darbiniekiem virs 50 gadu vecuma. Semināros savu redzējumu par gados vecāku cilvēku nodarbinātības jautājumiem sniegs eksperti, uzņēmēji, valsts iestāžu un pašvaldību pārstāvji.

NVA direktore Evita Simsone norāda, ka nodarbinātības jautājumi cilvēkiem vecumā virs piecdesmit gadiem  reģionos ir ļoti nozīmīgi, tādēļ semināros liela uzmanība tiks pievērsta tam, kā  darbiniekiem virs 50 gadu vecuma, kuri vēlas turpināt aktīvas darba gaitas, palīdzēt saglabāt konkurētspēju, pārkvalificēties, ja viņu savulaik iegūtās zināšanas un prasmes vairs neatbilst mūsdienu darba tirgus prasībām.  “Dažādu jomu eksperti, uzņēmēji un nevalstisko organizāciju  pārstāvji  spriedīs par iespējām un risinājumiem, kas saistīti ar nodarbinātību cilvēkiem brieduma gados, kā arī stāstīs par labās prakses piemēriem Latvijā. Semināros meklēsim atbildes uz jautājumiem, kas traucē vai veicina šādu cilvēku aktīvu iesaisti darba tirgū, un kā Latvijas uzņēmēji risina jautājumus ar gados vecāku cilvēku nodarbinātību,” uzsver E.Simsone.
Pirmais seminārs notiks jau 1. decembrī Daugavpilī, Marka Rotko mākslas centrā, Mihaila ielā 3 no pulksten 11 līdz 15. Semināru atklās Daugavpils domes priekšsēdētājs Rihards Eigims un NVA Daugavpils filiāles vadītāja Jurate Kornutjaka. Seminārā piedalīsies LDDK sociālo lietu eksperts Pēteris Leiškalns, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības speciāliste sociāli ekonomiskajos jautājumos Anda Grīnfelde, Latgales reģionālā Valsts darba inspekcijas vecākā inspektore Kristīne Znotiņa-Senkoviča un citi.
5.decembrī seminārs notiks Kuldīgā, “Mārtiņzālē”, Pilsētas laukumā 4, no pulksten 10 līdz 14. Semināru atklās Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un NVA Kuldīgas filiāles vadītāja Sandra Krinkele. Piedalīsies LBAS vecākais darba aizsardzības speciālists Mārtiņš Pužuls, arodveselības un arodslimību ārste Līga Lazdiņa, SIA ““Ventspils nafta” termināls” personāla vadītāja Vita Špoka un citi speciālisti.
8. decembrī seminārs risināsies Gulbenē, Gulbenes novada pašvaldības zālē, Ābeļu iela 2, no pulksten 10 līdz 14. Semināru atklās Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš un NVA Gulbenes filiāles vadītājs Vladimirs Lituņenko. Tajā piedalīsies Mārtiņš Pužuls, Pēteris Leiškalns, SIA “Vilevi” darba aizsardzības speciāliste Olita Keibeniece un citi.
12.decembrī seminārs risināsies Ozolniekos, Ozolnieku Tautas namā, Rīgas ielā 23, no pulksten 10 līdz 14. Semināru atklās Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un NVA Jelgavas filiāles vadītāja Jūlija Lovkova. Piedalīsies Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta koordinatore Dace Helmane,  LBAS un LDDK eksperti un citi.
14.decembrī seminārs “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam” norisināsies Cēsīs, Pieaugušo izglītības centrā, Raunas ielā 4, no pulksten 10 līdz 14. Semināru atklās NVA Cēsu filiāles vadītāja Liene Agafonova, savukārt, par aktuālākajiem gados vecāku cilvēku nodarbinātības jautājumiem runās Centrālvidzemes virsmežniecības virsmežzinis Arvīds Greidiņš,  Mārtiņš Pužuls, Pēteris Leiškalns un citi atzīti savas jomas speciālisti.
Katra semināra tematika sadalīta trīs nozīmīgās daļās – “Darba vide”, “Mūžizglītība/karjera” un “Veselība”, savukārt, darba grupās uzņēmēji un NVA sociālie partneri dalīsies savā pieredzē un stāstīs par labās prakses piemēriem, vērtējot gados vecāku cilvēku nodarbinātību iepriekš minēto tēmu ietvaros. Par NVA īstenotā ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” aktivitātēm informēs NVA Eiropas Savienības (ES) fondu projektu departamenta projekta vadītāja  Mairita Mēnese.
Piedalīties aicināti valsts institūciju, pašvaldību, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, sociālo partneru un mediju pārstāvji.

Pieteikties dalībai seminārā Daugavpilī var šeit.
Pieteikties dalībai seminārā Kuldīgā var šeit.
Pieteikties dalībai seminārā Gulbenē var šeit.
Pieteikties dalībai seminārā Ozolniekos var šeit.
Pieteikties dalībai seminārā Cēsīs var šeit.

Informācija par semināriem pieejama arī NVA, LDDK un LBAS mājaslapās.

Semināri tiek organizēti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” ESF projekta Nr. 7.3.2.0/16/I/001 “Atbalsts ilgākam darba mūžam” ietvaros

Informāciju sagatavoja
Linda Uzkalne,
semināru koordinatore
Sīkāka informācija
pa tālruni +371 29118615
un e-pastu linda@tels.lv.

Semināra “PIEREDZE, ZINĀŠANAS UN VESELĪBA ILGĀKAM DARBA MŪŽAM” programma

Brīžos, kad saskaramies ar traumām, negadījumiem un īsti nezinām, kā pareizi sniegt pirmo palīdzību cietušajam, pārņem stress un apjukums.

Izvērtējot mediķu rīcībā esošo informāciju par iedzīvotāju zināšanām pirmās palīdzības sniegšanā secinām, ka cilvēki ne vienmēr zina, kā jārīkojas, lai glābtu līdzcilvēka dzīvību. Pirmā palīdzība ir palīdzība nelaimes gadījumā cietušajiem pirms ierodas neatliekamā medicīniskā palīdzība vai ārsts. Pirmās palīdzības mērķis ir saglabāt cietušā dzīvību, novērst ievainojumus vai stāvokļa pasliktināšanos, veicināt izveseļošanos. Lai aktualizētu iedzīvotāju zināšanas par pirmās palīdzības pamatiem, SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” projekta “Kvalitatīvas medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasi – Daugavpils, Nr.LLI-224” (QUALITY MEDICAL CARE) ietvaros sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils pilsētas komiteju organizē pamatkursu iedzīvotājiem ”Pirmās palīdzības apmācības sabiedrībai’’.

Organizēto apmācību mērķis ir sniegt zināšanas par pirmās palīdzības pamatiem un praktiskās iemaņas tās realizēšanā.

 

Ikviens interesents tiek aicināts apmeklēt bezmaksas pamatkursu pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī uzdot interesējošos jautājumus speciālistiem un apgūt praktiskas iemaņas pirmās palīdzības sniegšanai 2017.gada 14.oktobrī  no plkst. 10.00 līdz 16.00., tirdzniecības nama DITTON NAMS 1.stāvā , Cietokšņa ielā 60, Daugavpilī.

Pasākuma Pirmās palīdzības apmācības sabiedrībai’’ plāns oktobra mēnesim

Nr. saistītie pasākumi pasākuma ”Pirmās palīdzības apmācības sabiedrībai’’

vieta

 

datums

pasākuma ”Pirmās palīdzības apmācības sabiedrībai’’

 laiks

1. Informatīvi izglītojoša kampaņa iedzīvotājiem „Pirmās  palīdzības pamati” Tirdzniecības nams „Ditton Nams” Cietokšņa ielā 60, 1.stāvā 14.10.2017. no plkst. 10.00 līdz 16.00
2. Drošības dekāde 17.vidusskola,  Valmieras ielā 5 16.10.2017. no plkst. 12.10 līdz 18.10
3 Drošības dekāde 17.vidusskola,  Valmieras ielā 5 17.10.2017. no plkst. 12.00 līdz 18.00
4 ”Veselības dienas” Daugavpils neredzīgo ciemats, Čiekuru ielā 5 19.10.2017. no plkst. 12.00 līdz 18.00
5. Karjeras nedēļa Marka Rotko Mākslas centrs, Mihaila iela 3 20.10.2017. no plkst. 12.00 līdz 18.00
6. Palīdzības diena Mieru 5 ielā 3/ 23, 1 stāva zālē 25.10.2017. no plkst. 12.00 līdz 18.00
7. Latvijas Sarkanā Krusta konference Mieru 5 ielā 3/ 23, 1 stāva zālē 26.10.2017. no plkst. 12.00 līdz 18.00
8. ”Veselības dienas” Dienas centra, Liepājas ielā 4, zālē

/Labvēlīgos laika apstākļos Centra teritorijā/

31.10.2017. no plkst. 10.00 līdz 16.00

Pasākumos var piedalīties ikviens interesents un tie ir bezmaksas

Raksts: DRS sadarbība ar RSU ir stratēģiski svarīga

Laboratorisko izmeklējumu pasūtītājiem

Informējam Jūs, ka pamatojoties uz

  1. MK 17.12.2013.noteikumu Nr. 1529 “Veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtība” 27.01.2016. grozījumiem, attiecībā uz laboratorisko izmeklējumu nosūtīšanas un apmaksas kārtību (157.punkts, IX nodaļa un 2.pielikums), un
  2. Nacionālā veselības dienesta un laboratorisko pakalpojumu sniedzēja savstarpējo sadarbības līgumu, nosūtot pacientu ambulatorisko pakalpojumu saņemšanai, sākot ar 2016.gada 1.aprīli, ģimenes ārstam vai speciālistam jānoformē speciāls nosūtījums, kura veidlapa atrodama NVD mājas lapā: www.vmnvd.gov.lv

Laboratorijas daļu nosūtījumi laboratoriskajiem izmeklējumiem atrodami:

SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” mājas lapā:

Laboratorijas daļu nosūtījumi laboratoriskajiem izmeklējumiem atrodami:

Struktūra un nodaļas