Administrācija

Reinis Joksts VALDES LOCEKLIS
Reinis Joksts

Kontakttālrunis – sekretāre
(+371) 65405282

Edgars Levkāns DIREKTORS
ārstnieciskajos jautājumos
Edgars Levkāns – (+371) 65405298
Iraīda Balode GALVENĀ MĀSA
Iraīda Balode – (+371) 65405287

GALVENĀ GRĀMATVEDE – Anita Klopova – (+371) 65405300

GALVENĀS GRĀMATVEDES VIETNIECE, JURISTE – (+371) 65405301

EKONOMISTI – (+371) 65405304

IEPIRKUMU DAĻA – (+371) 65405190

PERSONĀLA DAĻA – (+371) 65405201

MEDICĪNAS KANCELEJA – (+371) 65405288

ĀRSTE EKSPERTE, PACIENTU IEMAKSAS EKSPERTE – (+371) 65405299