14. MAIJĀ NOTIKS DALĪBNIEKU SAPULCE

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valde paziņo par 2018. gada 14. maijā plānoto Sabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulci.

Saskaņā ar LR Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. pantu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, valde paziņo, ka tā sasauc Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci.

Ārkārtas dalībnieku sapulce notiks 2018. gada 14. maijā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, valdes locekļa R. Joksta kabinetā, plkst. 13.30.

 

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku  sapulces  sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 2017. gada pārskata apstiprināšana.